Friday, October 3, 2008

::: Интерлакен, Швейцария::: Interlaken, Switzerland


Краткото посещение на Интерлакен (Interlaken) и Гринделвалд (Grindelwald) сe състоя в периода от 18-20 юли 2008г. Кратко беше, защото тези два красиви града и заобикалящите ги природни дадености не могат да се изпитат за краткия ни престой там. Все пак денят беше дълъг само около 10 часа.

No comments: