Saturday, September 22, 2012

::: 15th of Sept. by the sea :::

Изгревът на Кръстовден - 15.09.2012 год. близо до Варна. Точното място ще остане в тайна :)