Monday, August 31, 2009

::: Zermatt II :::The unusual side of the Toblerone - from Klein Matterhorn. Most of the pictures of this emblematic summit are taken towards the photogenic side - east and north-east. 16 vertical shots here, hendheld - from Matterhorn on left and Dent Blanche, Grand Cornier,Triffthorn, Besso to Weisshorn on far right.
___________________________
Нетипичната страна на Тоблерона - тук сниман от Клайн Матерхорн. Преобладаващата част от снимкови материал за Матерхорн е сниман откъм по-фотогеничната му час - източната стена. Панорамата е сглобена от 16 вертикални кадъра, от ръка. От ляво на дясно - Матерхорн, до него в далечината - Дент Бланш, Гран Корние, Трифтхорн, Бесо и в дясно - Вайсхорн.