Saturday, August 21, 2010

::: Uracher waterfall :::

Monday, August 2, 2010

::: Castle Garden, Heidelberg :::
Тривиална разходка из градините на старата крепост над Хайделберг. Естествено е да се очакват тривиални снимки - какво друго. :)

::: 2010-07-30 :::