Monday, August 2, 2010

::: Castle Garden, Heidelberg :::
Тривиална разходка из градините на старата крепост над Хайделберг. Естествено е да се очакват тривиални снимки - какво друго. :)

No comments: