Saturday, June 13, 2009

::: Giessbachfall :::


This 391m high waterfall is not the highest in the Alps, even not in Europe itself, but definitely the most impressive I've seen. The sound of the dropping water is so impressive that you just forget everything else. You are obsessed, overwhelmed by the power of Mother nature. And at least for a moment feel small and irrelevant.


В Алпите има и по-високи водопади, може би има и по-красиви (които не съм посетил), но този впечатлява с огромното количество падаща вода. А звукът и миризмата на влага около него трябва да се изпита лично. Веднъж усетил силата на природата, човек се чувства различно. Някак незначителен и дребен с жалкия си живот в града. Истината е сред природата.

1 comment:

Дари said...

Забележи и какво съдържание има нашата /българска/ дума за природа -При Рода. Когато сме сред природата ние сме на сигурно и спокойно място, както, когато сме сред близки хора и роднини и уважението и почитта към природата, трябва да е същото, като към най-близките.